กิจกรรมทดสอบการเปลี่ยนช่องจราจร เพื่อแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยง จุดอันตราย บริเวณการประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านฉาง

วันพุธที่ 5 มิถุนายน 2567 เวลา 13.30 น. กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ สสจ.ระยองเข้าร่วมกิจกรรมทดสอบการเปลี่ยนช่องจราจร เพื่อแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยง จุดอันตราย บริเวณหน้าสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านฉาง ตำบลสำนักท้อน อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง โดยมีคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด ด้านวิเคราะห์สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุทางถนนและการจัดการจุดเสี่ยง ร่วมกิจกรรมดังกล่าว นำโดย พ.ต.ท.เกริกฤทธิ์ สายวรรณะ รอง ผกก.ป.สภ.บ้านฉาง นางยุวพรรรณ ทับแก้ว ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง นายเจนวิทย์ ปัญญาภู ผู้แทนขนส่งจังหวัดระยอง นายอภิชัย ศุกระกาญจนะ ผู้แทนแขวงทางหลวงระยอง นางสาวภัณธิรา จิตมั่น ผู้แทนสาธารณสุขจังหวัดระยอง นายธีรศักดิ์ ศิลวรรณ์ ผู้แทนบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด สาขาระยอง องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักท้อน หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน มูลนิธิกู้ภัยพุทธธรรมสงเคราะห์ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ทั้งนี้ ให้เริ่มทดสอบการเปลี่ยนช่องจราจรเป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 5 มิ.ย. – 4 ก.ย.67

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง

142 หมู่ 2 ถนนสุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 21000

โทรศัพท์ 038-967415

เมนู

© 2024 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง rayong21@gmail.com