ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงบ้านพักข้าราชการ (สสอ.เมือง) จำนวน 1 รายการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง

142 หมู่ 2 ถนนสุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 21000

โทรศัพท์ 038-967415

เมนู

© 2024 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง rayong21@gmail.com