ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างปรับปรุงอาคาร สถานที่บริเวณรอบศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ (OSSC) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง

142 หมู่ 2 ถนนสุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 21000

โทรศัพท์ 038-967415

เมนู

© 2024 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง rayong21@gmail.com